Kurum ve Kuruluşlara Yönelik Eğitimler

Kurumda çalışanlar da büyük bir ailedir ve değişen ihtiyaçlara sahiptir. Bireyin ihtiyaçları ile kurumun ihtiyaçlarının çatıştığı durumlar her iki tarafta da patinajın olduğu anlardır.

İşyerlerine yönelik yapılan çalışmalarda

 • Personel seçiminde gerçekleştirilenpsikolojik değerlendirme, işe uygun kişilik özelliklerini tespit etmekten ziyade normalden sapmaları değerlendirmeyi amaçlar. Normalden sapma özellikle riskli meslek grupları için gerekli olabilir.
  Psikolojik değerlendirme, aynı zamanda işe göre eleman seçmeye da katkı sağlar. Örneğin silahlı bir görev için seçilen elemanın dürtü kontrolüne sahip olması, psikolojik test ve değerlendirmelerden sonra tespit edilir.
 • Psikoterapi yaklaşımları çerçevesinde, psikolojik müdahale teknikleri kullanılarak sorun davranışın ortadan kaldırılması hedeflenir. Performans kaygısı, başarısızlık korkusu çalışanların karşılaştığı sorun alanlarındandır.
 • Eğitim: işletmelerde, iş koşullarının olumsuz yönlerinin yarattığı etkiyi azaltmaya ve çalışanlarının sorunlarla baş etme becerilerini arttırmaya yönelik eğitim programları düzenlenebilir.
  Örneğin, stres yönetimi, iletişim becerileri, öfkeyle başa çıkma, çatışma yönetimi, tükenmişlik…
 • Araştırma, iş ortamının fiziksel - psikolojik koşulları ile çalışanın psikolojik sağlığı arasındaki ilişkilerin birbirini etkileyip etkilemediği araştırılarak kuruluşa olan olumsuz etkiler konusunda farkındalık kazandırmak amaçlanır.

Okullardı öğrencilere ve öğretmenlere yönelik

 • İletişim,
 • Çatışma yönetimi,
 • Sınav kaygısı,
 • Akran zorbalığı,
 • Ergenlerde cinsellik- cinsellikte sınırlar gibi konularda eğitimler organize edilebilir.
 • Psikoeğitim
 • Ailelere yönelik tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalar planlanmaktadır.

 

Ayşegül Sabuncu

Uzman Klinik Psikolog – Çocuk – Ergen - Aile ve Evlilik Terapisti

1992 – 1995 yılları arası Uludağ Üniversitesi Psikiyatri A.B.D. da Klinik Psikoloji uzmanlık eğitimini aldı.

Psikoloji

Bireysel (Yetişkin) Psikoterapi

Çocuk ve Ergen Psikoterapi

Aile Psikoterapisi

Evlilik Psikoterapisi

Psikometrik Ölçme

© 2022 Ayşegül Sabuncu. All Rights Reserved. Designed By GreenWhiteSEO

Search